Arbejdsinstruktioner

Løsning

Vi har sammen med en syddansk produktionsvirksomhed optimeret den måde de videregiver arbejdsbeskrivelser og instruktioner omkring arbejdsgange i den daglige drift. Virksomheden gør i stort omfang brug af arbejdsinstruktioner eller såkaldte SOP’er (standard operating procedure), da medarbejderne skal udføre meget komplekse og forskelligartede opgaver. Med vores digitale løsning blev fejlkilder elimineret og medarbejderen står altid med den seneste version af instruktionen i en app.

Udfordring

Tidligere fik virksomhedens medarbejdere udleveret arbejdsbeskrivelser og -instruktioner i papirform, og det gav anledning til problemer såsom bortkomne instruktioner, fejl ved opgavetildelingen og manglende opfølgning på det udførte arbejde.

Nogle gange skete det også, at en medarbejder, der i høj grad blev rutineret i en type opgave, undlod at læse instruktionerne og derfor begik en fejl. I virksomhedens tilfælde var det forbundet med store uforudsete omkostninger, da hele processen skulle startes forfra.

Fordele

 • Hurtig adgang til altid opdateret SOP
 • Sporing af udførte opgaver
 • Sikring af kvalitets overholdelse (Compliance).
 • TS16949 og ISO understøttes
 • Opsamling af data omkring arbejdsgangene, anvendte ressourcer samt medarbejdernes ansvarsområder.
 • Videoer og billeder gør instruktionerne lette at forstå for alle

Udbytte

 • Færre fejl, mindre spild
 • Samling af arbejdsbeskrivelser og -instruktioner i en digital platform sparer tid
 • Oplæring af nye medarbejdere er nemmere og hurtigere
 • Processer kan optimeres ud fra opsamlet data
 • Mulighed for forretningsudvikling
Læs mere om, hvordan vi har sikret implementering, brugertræning og kvalitet her.