Cookie – og privatlivspolitik

Introduktion

I eCo Solutions forbereder vi os på fremtiden ved at implementere vores ledelsessystem til håndtering af persondata. Vores system er overskuelig, nem og enkel at anvende for medarbejderne i det daglige arbejde, og vi vil til enhver tid sørge for, at vi er rustet til at opfylde kravene i lovgivningen på dette område. Vores persondatapolitik fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Google Analytics

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Det er afgørende for os, at vores samarbejdspartnere har tillid til, at vi udelukkende behandler persondata, når det er nødvendigt af saglige grunde, og at vi passer godt på dem. Vi er opmærksomme på, at persondata ikke er vores ejendom, men noget vi låner i en begrænset periode og sletter, når vi ikke længere har en saglig grund til at opbevare dem.

Behandling af persondata
Vi behandler denne type data om dig
Vi behandler data om dig af saglige årsager for bl.a. at kunne yde en god service, sikre høj kvalitet i vores opgaver samt give vores samarbejdspartnere den bedste vejledning.
Vi behandler følgende opgaverelaterede persondata:

● Kontaktoplysninger: Navn, adresse, email, telefon.
● Kontaktlog
● Noter i forbindelse med projekter
● Andre data i forbindelse med opgaver som kan indeholde persondata

Vi anvender følgende databehandlere, som dine data kan være registreret hos af saglige årsager, herunder hosting:

● Hubspot
● Google
● Microsoft
● Amazon
● E-conomic (Visma)

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun persondata, som er nødvendige for os.
Det faglige og saglige formål er afgørende for, hvilken type data om dig, det er nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare. Dette gælder også omfanget af data, idet vi ikke har flere persondata registreret end netop det, som er relevant.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de var indsamlet til.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi sikrer os dit samtykke, inden vi behandler dine persondata, med mindre vi har et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om grundlaget og om formålet med at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Vi videregiver ikke dine persondata uden aftale med dig
Hvis det bliver nødvendigt at videregive dine persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, sørger vi for at vi forud for dette har en aftale med dig om det. Vi vil i den forbindelse informerer om, hvad dine data bliver brugt til og til hvilket formål.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi følger faste, interne procedurer for at sikre en høj informationssikkerhed. Via vores samarbejdspartnere beskytter vi dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, blive offentliggjort eller gjort tilgængelige for uvedkommende.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver dem.

Hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved at kontakte os. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Henvendelse herom kan ske til: info@ecos.dk.
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

eCo Solutions
Ellegårdvej 36
6400 Sønderborg
Email: info@ecos.dk