Digitale tavler

Løsning

Digital tavle, der afløser whiteboards i produktionen til registrering og planlægning af opgaver vedrørende vedligehold og fejl på produktionsmaskiner og andet udstyr. Man kan selvfølgelig stadig mødes med sit team foran en digital tavle, for at planlægge og diskutere opgaverne. Møderne kan dog også finde sted online, da tavlerne nemt tilgås alle steder fra.

Opgaverne kan prioriteres i systemet, der kan gives tilbagemeldinger, og der kan trækkes diverse tal og statistik. Den digitale tavle giver overskuelighed fra start til slut, da både operatøren og vedligeholderen kan følge fejlmeldingen online hele tiden. Derved giver den digitale tavle bedre og mere nøjagtig kommunikation mellem fejlmelder og den, der udbedrer/løser fejlen. 

Den er visuel, så alle er klar over, hvad der sker, hvor langt vi er i processen, og historikken er gemt. Det vil blive nemmere for alle at holde styr på problemer der opstår, og hvor ofte samme problem opstår. Der kan trækkes data for, hvor mange opgaver der har været på hver enkelt maskine eller maskindel.

Udfordring

Whiteboards og post-its gør opgaver og planlægning synlig for medarbejderne, men de sørger ikke for at opgaverne beskrives ensartet. Når en opgave er udført, smides den i skraldespanden, dvs. man har ingen historik på, hvor mange gange en maskine er gået i stykker.

Post-its kan blive væk, de falder af tavlen eller en medarbejder tager sedlen med sig for lige at undersøge noget, hvilket er ensbetydende med at opgaven glemmes, og skal startes forfra.

For at vide hvilke opgaver der er, se status mm. er det nødvendigt at stå ved det fysiske whiteboard, hvilket betyder at medarbejderne bruger meget tid på at gå til og fra en tavle for at orientere sig.

Fordele

 • Ingen sag bliver væk eller glemt
 • Mulighed for at være på forkant med ting
 • Historik, hvem har gjort hvad på en sag?
 • Opdateringer på en sag, er straks tilgængelig for alle
 • Tavlerne er tilgængelige via PC, smartphone og iPad
 • Alle opgaver beskrives ensartet
 • Overblik og synlighed for alle

Udbytte

 • Øget kvalitet og sporbarhed 
 • Giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcer
 • Møder kan afholdes digitalt (COVID-19)
 • Ressourcer udnyttes bedre og mere effektivt