FNs 17 verdensmål

No. 5

Styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, samt større ligestilling, er en vigtig agenda for at sikre den bæredygtige udvikling af vores samfund.  

It-branchens bidrag: I store dele af verden ser vi i disse år et stigende antal kvinder i bestyrelser og lederroller, men der er stadig masser af arbejde, der kan gøres, for at sikre ligestillingen mellem kønnene.

No.8

I rigtig mange udviklingslande vokser middelklasserne enormt hurtigt disse år, da et stigende antal mennesker er i arbejde.

eCo Solutions bidrag: Vi er med til at sikre den fremtidige og fortsatte vækst ved at højne produktiviteten gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation.

No. 9

Mere end 4 milliarder mennesker verden over har stadig ikke adgang til internet. Selvom vi oplever en massiv teknologisk udvikling, bliver vi stadig nødt til at tænke nye løsninger ind i vores infrastruktur og erhvervsliv.

eCo Solutions bidrag: Vi udvikler digitale løsninger, der kan være med til at fremme den generelle infrastruktur og industri, og som på samme tid kan være med til at øge effektiviteten.

No. 12

Det stigende forbrug verden over, har gennem de seneste år vist sig at påvirke verden i en negativ retning. Mere ansvarligt forbrug og produktion er derfor en nødvendighed, for at vi kan sikre en bæredygtig fremtid.

eCo Solutions bidrag: Vi skaber værdi mellem mennesker og teknologi, som er med til at skabe nye og mere bæredygtige produktionsløsninger.

No. 16

Vi lever i en verden, der i stigende grad er ustabil. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af konflikter og vold.

It-branchens bidrag: Teknologiske løsninger kan være med til at understøtte stærke institutioner på tværs af verdens samfund, og derved sikre verdens fremtidige udvikling.

No. 17

Verdensmålene kan kun realiseres gennem globalt engagement og samarbejde. Især i forhold til nord-syd og syd-syd skal samarbejdet forbedres.

It-branchens bidrag: Vi kan bidrage til at øge samarbejdet gennem teknologiske løsninger, så man kan fremme vækst og handel på tværs af lande.