App til SOP

Produkt

Vi har sammen med en syddansk produktionsvirksomhed optimeret den måde de videregiver arbejdsbeskrivelser og instruktioner omkring arbejdsgange i den daglige drift. Virksomheden gør i stort omfang brug af SOP’er (standard operating procedure), da medarbejderne skal udføre meget komplekse og forskelligartede opgaver.

Tidligere fik virksomhedens medarbejdere udleveret arbejdsbeskrivelser og -instruktioner i papirform, og det gav anledning til problemer såsom bortkomne instruktioner, fejl ved opgavetildelingen og manglende opfølgning på det udførte arbejde.

Nogle gange skete det også, at en medarbejder, der i høj grad blev rutineret i en type opgave, undlod at læse instruktionerne og derfor begik en fejl. I virksomhedens tilfælde var det forbundet med store uforudsete omkostninger, da hele processen skulle startes forfra. Med vores digitale løsning blev fejlkilder som disse elimineret og medarbejderen står altid med den seneste version af instruktionen.

Fordele

  • Hurtig adgang til altid opdateret SOP
  • Sporing af udførte opgaver
  • Sikring af kvalitets overholdelse (Compliance)
  • Opsamling af data omkring arbejdsgangene, anvendte ressourcer samt medarbejdernes ansvarsområder.

Læs mere om, hvordan vi har sikret implementering, brugertræning og kvalitet her.