Opgavestyring + Planlægning + Ressourcestyring + Knowledgemanagement + Specification

Sammen med Danfoss har vi udvidet deres ERP-/økonomisystem ved at implementere sub-system, som blev målrettet og skræddersyet efter deres behov. Vi kaldte dette software for TMS (Task Management System) og det optimérer arbejdsgangene i virksomheden betydeligt.

Førhen brugte virksomhedens medarbejdere hjælpemidler såsom Excel-dokumenter for bl.a. at strukturere specificeringerne af de mange opgaver og tildelingen blandt personalet; det var dog ikke særlig effektiv, når flere personer skulle redigere indholdet samtidigt.

Med vores system blev det nu muligt at planlægge ressourcerne på en præcis, fleksibel og interaktiv måde, idet planer og opgaver kan udarbejdes, løbende redigeres samt kommenteres i systemet af alle involverede. Gennem denne såkaldte “dynamic task specification” opnår virksomheden en bedre intern kommunikation og sikrer på samme tid, at alle opgaver udføres korrekt og tilfredsstillende, idet systemet også muliggør en nem opfølgning af løste opgaver for projektledere.

En af de største fordele for Danfoss ved anvendelsen af TMS er, at det skaber og bevarer et bedre overblik samt workflow, hvilket var med til at øge virksomhedens produktivitet og konkurrencedygtighed. Men de drager også nytte af løsningen ved at kunne overskue og opsamle data over deres egne processer og ressourcer.