Arbejdsbeskrivelser + Standard Operating Procedure + Webbaseret + Papirløs

Vi har sammen med en syddansk produktionsvirksomhed optimeret den måde de videregiver arbejdsbeskrivelser og instruktioner omkring arbejdsgange i den daglige drift. Virksomheden gør i stort omfang brug af SOP’er (standard operating procedure), da medarbejderne skal udføre meget komplekse og forskelligartede opgaver.

Tidligere fik virksomhedens medarbejdere udleveret arbejdsbeskrivelser og -instruktioner i papirform, og det gav anledning til problemer såsom bortkomne instruktioner, fejl ved opgavetildelingen og manglende opfølgning på det udførte arbejde.
Nogle gange skete det også, at en medarbejder, der i høj grad blev rutineret i en type opgave, undlod at læse instruktionerne og derfor begik en fejl. I virksomhedens tilfælde var det forbundet med store uforudsete omkostninger, da hele processen skulle startes forfra. Med vores digitale løsning blev fejlkilder som disse elimineret og medarbejderen står altid med den seneste version af instruktionen.

En udfordring i forhold til implementering af ny software for denne virksomhed var, at de bruger forholdsvis gamle computere og systemer, som har svært ved at køre nyere programmer og teknologi. Vi undgik potentielle problemer ved at gøre brug af en web-baseret løsning, der blot kræver en internetbrowser, men ikke kræver særlig hardware-kapacitet.

Nem og intuitiv brugerflade viser hurtigt den rette instruktion.

Virksomheden profiterer af vores løsning i flere henseender. De kan nu opsamle data omkring arbejdsgangene, anvendte ressourcer samt medarbejdernes ansvarsområder, som de kan bruge til at optimere og effektivisere deres  workflow yderligere. Desuden har de nu muligheden for at forbedre kvalitetssikringen af produktionen markant.