ID tjek

Produkt

Systemet fungerer ved at kombinere oplysninger fra NemID’et med et opslag i CPR-registret. Alt dette sker automatisk når der sendes et ID tjek afsted digitalt (via e-mail). Løsningen er baseret på lovgivning og godkendelse fra finanstilsynet ift. brugen af denne. 

3.8.3. Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser

”… Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer derfor, at det er nødvendigt for at opfylde 4. hvidvaskdirektiv, at der i hvidvaskloven fastsættes en pligt til at opbevare kopi af legitimationsdokumenter, hvis disse er anvendt i forbindelse med kontrol af kundens identitetsoplysninger. Der henvises i den forbindelse til afsnit 3.5, hvoraf følger, at der ikke er pligt til at anvende f.eks. billedlegitimation til gennemførelse af kundekendskabsproceduren. Der kan også foretages f.eks. opslag i en elektronisk database.” 

Fordele

  • Løsningen sikrer en ensartet og systematisk proces til tjek af ID.
  • Undgå at skulle kopiere og arkivere private dokumenter.
  • Undgå at skulle håndtere personfølsom data i e-mails.
  • Virksomheden er sikker på at overholde gældende lovgivning med denne løsning.
  • Det er nemt for kunden, og nemt for virksomheden!

Læs mere om vores ID-Tjek og eCo Sign.