Bekræftelse af identitet

Løsning

Ifølge hvidvaskningsloven er følgende virksomhedsformer forpligtede til at sikre sig, at de personer/kunder man rådgiver, rent faktisk er dem, de udgiver sig for at være:

 • Pengeinstitutter.
 • Realkreditinstitutter.
 • Fondsmæglerselskaber.
 • Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Sparevirksomheder.
 • Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge.
 • Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelaterede forsikringer.
 • Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
 • Advokater, når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter, eller når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
 • Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
 • Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.
 • Valutavekslingsvirksomhed
 • Udbydere af spil

Se en fyldestgørende liste her (https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201612L00041)

Dette krav kan opfyldest ved hjælp af et ID tjek. Et ID tjek fungerer ved at kombinere oplysninger fra NemID’et med et opslag i CPR-registret. Alt dette sker automatisk når der sendes et ID tjek afsted digitalt (via e-mail). Løsningen er baseret på lovgivning og godkendelse fra finanstilsynet ift. brugen af denne. 

3.8.3. Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser

”… Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer derfor, at det er nødvendigt for at opfylde 4. hvidvaskdirektiv, at der i hvidvaskloven fastsættes en pligt til at opbevare kopi af legitimationsdokumenter, hvis disse er anvendt i forbindelse med kontrol af kundens identitetsoplysninger. Der henvises i den forbindelse til afsnit 3.5, hvoraf følger, at der ikke er pligt til at anvende f.eks. billedlegitimation til gennemførelse af kundekendskabsproceduren. Der kan også foretages f.eks. opslag i en elektronisk database.” 

Udfordring

Din virksomhed er en af de virksomheder, der er nævnt i hvidvaskningsloven, og du har brug for at tjekke dine kunders identitet. I dag gør du måske dette på en meget manuel og tidskrævende måde. Dine kunder skal sende billeder af deres kørekort eller pas for at verificere deres identitet.

Denne process er besværlig og ikke særlig sikker, samtidig skal du vide præcis, hvor du gemmer disse dokumenter, hvor længe du har haft dem, så du kan slette dokumenterne, hvis kunden beder om det eller der ikke har været aktivitet på kunden de sidste 5 år.

Fordele

 • Løsningen sikrer en ensartet og systematisk proces til tjek af ID.
 • Undgå at skulle kopiere og arkivere private dokumenter.
 • Undgå at skulle håndtere personfølsom data i e-mails.
 • Virksomheden er sikker på at overholde gældende lovgivning med denne løsning.
 • Det er nemt for kunden, og nemt for virksomheden!

Udbytte

 • Bedre kundeservice
 • Du sparer tid
 • Gældende lovgivning overholdes
Læs mere om vores ID-Tjek og eCo Sign.