Laboratorietest

Løsning

Udover at styre den interne håndtering og planlægning af opgaven i forhold til ressourcer, så indeholder systemet en kunde-adgang, hvor kunden kan bestille nye ydelser og holde høje med status på de igangværende ordre. Vi har kaldt denne software TMS (Task Management System).

I samarbejde med en virksomhed har vi udviklet et system til brug i deres produkttest-laboratorier. Systemet følger produkt-testen igennem hele forløbet og sikrer overholdelse af compliance, så arbejdsprocesserne gennemføres korrekt og der løbende gemmes data i løbet af processen.

Udfordring

Inden TMS systemet blev indført brugte virksomhedens medarbejdere hjælpemidler såsom Excel-dokumenter, Word-formularer og Outlook. Det gjorde det vanskeligt at udveksle informationer effektivt og sikre at man levede op til de målsætninger og standarder man havde.

Med TMS er det nu muligt at planlægge ressourcerne på en præcis, fleksibel og interaktiv måde. Planer og opgaver kan udarbejdes, og løbende redigeres, samt kommenteres i systemet af alle involverede.

Fordele

 • Godt visuelt overblik over opgaver
 • Optimal udnyttelse af ressourcer med planlægning
 • Synligheden øges for alle involverede parter
 • Forbedring af kommunikation, både internt og med kunderne
 • Indbygget feedback fra kunderne
 • Opsamling af data ift egne processer og ressourcer.

Udbytte

 • Overholdelse af kvalitetsstandarder (ISO & TS16949) uden ekstra arbejde
 • Ledelsesmæssig overblik over KPI´er
 • Medarbejdere kan nudges til ønskede handlinger
 • Øget kvalitet i opgaveløsningen, grundet tydeligt workflow
 • Øget produktivitet, der gør virksomheden mere konkurrencedygtige
 • Opsamling af data ift egne processer og ressourcer, som vindes til viden.