Task Management

Produkt

I samarbejde med virksomheden har vi udvidet deres ERP-/økonomisystem ved at implementere et subsystem, som blev målrettet og skræddersyet efter deres behov. Vi har kaldt denne software TMS (Task Management System). Systemet optimérer arbejdsgangene i virksomheden betydeligt.

Inden TMS systemet blev indført brugte virksomhedens medarbejdere hjælpemidler såsom Excel-dokumenter for bl.a. at strukturere specificeringerne af de mange opgaver og tildelingen blandt personalet; det var dog ikke særlig effektiv, når flere personer skulle redigere indholdet samtidigt.

Med TMS er det nu muligt at planlægge ressourcerne på en præcis, fleksibel og interaktiv måde. Planer og opgaver kan udarbejdes, og løbende redigeres, samt kommenteres i systemet af alle involverede.

Fordele

  • Bedre overblik over opgaver
  • Systemet giver bedre udnyttelse af ressourcer pga mulighed for planlægning af opgaver
  • Synligheden øges for alle involverede parter
  • Forbedring af den interne kommunikation
  • Øget kvalitet i opgaveløsningen, grundet tydeligt workflow
  • Øget produktivitet, der gør virksomheden mere konkurrencedygtige
  • Opsamling af data ift egne processer og ressourcer.

Læs mere om vores ERP.